Aigua de Nadal a partir del 24 de novembre a Sta. Lucia – Plaça de la Catedral Barcelona
Crafts Sector, parada 42
(davant Hotel Colon)

 

Gotes d’Història (Drops of History) Exhibition in Vitrum, The Craft Glass Festival
CATIND 2017 Avis per a totes les persones que en tenen una mostra. Cal obrir-la l’1 d’octubre, per olorar-la tots junts
Sari eau de parfum single piece