La Rosa Groga als Llavis (The Yellow Rose on the Lips) 24 March 2018 – 17.30h – Ajuntament de Montblanc – Poetry, Música i Perfum