Formats de formació d’El Jardí Secret®, nacional einternacional

Estudi Experimental
Jornades Formatives
Jornades Europees d’Artesania Artística
Setmana Internacional d’Educació Artística