Traces Intangibles

que s’han volatilitzat en sales expositives, edificis històrics, sitges, teatres, museus, cellers, jardins i carrers. Espais que no acostumen a mostrar el perfum orquestrat per narrar.

40 perfumistes d’arreu del món amb un ofici artesà

Col·lectives

5 dones amb la passió de la seva obra
Chroma i El Jardí Secret

Sinergies

El perfum com attrezzo de dos mons
Amarita Vitrum – Dos oficis i una ciutat – El Jardí Secret
18 quadres de Josep Delgado inspiren 18 perfums de El Jardí Secret
El Perfum com attrezzo de l’art

Individuals

Exposició emmarcada en les jornades europees
Mostra periòdica sobre el perfum artesà
Seminari professional
Malgrat la modificació d’olfacte
Projecte multidisciplinari (aquarel·la, escriptura, música, teatre i perfum) partint de “Flors de debò” de Mercè Rodoreda.