Tiana Art Lab, denomina les Jornades formatives que se celebren al bressol de la perfumeria creativa i experimental del país.

Del 16 al 20 d’octubre a Can Riera de Tiana
Reserva d’informació a ejs@tiana-art-lab.cat – Fotografia El Jardí Secret®

Tiana Art Lab, que en les II Jornades de Perfum creatiu i Experimental, han configurat la seva denominació:

Tiana bressol del perfum creatiu i experimental.
Art la disciplina que aixoplugarà totes les manifestacions
Lab la dinàmica que fomentarà la descoberta d’aquesta expressió artística tan antiga i desconeguda. 

Com a mestra artesana,  tinc l’obligació de difondre el meu ofici, com a perfumista creativa tinc el plaer de compartir el coneixement allà on pugui germinar, per això Tiana Art Lab, es fonamenta en l’experimentació, majoritàriament via grups de treball general com El perfum dels arbres o per a col·lectius específics: enguany En clau de perfum, dirigit al món musical, per tal d’optimitzar la creació i l’ensenyament.

El Jardí Secret® recupera la denominació de la seva primera exposició que mostrava la perfumeria com attrezzo d’art, Art Perfum per titular el mes de maig com el mes en que es promocionarà la perfumeria artística a Barcelona.

Xerrades, col·loquis i tallers dirigits a l’entorn local per mostrar, aquest ofici desvirtuat, partint del coneixement i exercici de l’ofici.

Presentacions de d’experiències creatives avantguardistes  que donaran  potencia a les sensacions d’aquesta terra, tant per persones del país com foranies.