2020 en olors visuals – Setmana 38

Persones que han estat al càrrec d’un esdeveniment notori, que l’han fet créixer i l’han enriquit amb l’excel·lència de la qualitat artística, any rere any, quan ja no hi són, es troben a faltar, no només pel que han deixat, sinó pel que el relleu no ha recollit. Per exemple, un acte tan simple com donar la benvinguda i desitjar una bona experiència als participants d’una mostra, rubrica l’elegància de l’amfitriona. La posada en escena pels “bloguers” sectorials, buida de literatura els oficis i depèn de què el fotògraf sàpiga que està fotografiant, cosa que sovint, no els interessa gaire.
Amb la carència d’esdeveniments de qualitat i rigor d’artesania artística, caldria tenir cura explícita, dels pocs que hi ha.

Torneu a 2020 en olors visuals