En cadascuna de les cinquanta-tres setmanes que constitueixen el 2020, mostraré una imatge que estarà vinculada a un perfum relacionat. El perfum, només es podrà olorar al taller la setmana corresponent.


Sou benvinguts a l’experimentació 2020 en olors visuals.

Setmana 7
Pomell etern
Setmana 8
Carnestoltes
Setmana 5

Desar o amagar?
Setmana 3

Perseverança
Setmana 6

Aigua sobre pedra
Setmana 4

Miratge
Setmana 1

Ras i curt!

Setmana 2

Casa Nostra