International Perfume Foundation

posted in: Perfum, Tiana | 0

El Jardí Secret® i Bcn Art Lab®

The International Perfume Foundation una organització independent sense ànim de lucre, creada l’any 1995 a Brussel·les per Creezy COURTOY, experta en perfums, historiadora i antropòloga.


Bcn Art Lab ® (2020) Escola Certificada natural i especialista en el perfum en forma d’art The International Perfume Foundation.

Academicien (2018) Certificada com a mestra perfumista en perfum natural i especialista en el perfum en forma d’art i speaker de perfum natural The International Perfume Foundation.

Natural Perfumer (2017) He tingut l’honor de ser la pionera al nostre país en qualitat d’artesana perfumista d’ofici, d’estar certificada com a natural, per IPF


Quan la vaig conèixer la Fundació Internacional del Perfum, estava compromesa a augmentar la consciència positiva de les qüestions relacionades amb la indústria del perfum, educar els consumidors sobre l’ús correcte del mateix i la promoció de la importància de perfum, que és patrimoni de tots.