Art & , Crafts Design Award is an international, annual competition

The primary aim of the Award is to honor and support the best ideas and concepts , and recognize its ·excellent realization.

“To be nominated for the Arts & Crafts Design Award is a great achievement and a proof of fantastic artistic quality of the nominated artist. The carefully pre-selected, Group of Nominees , is an exclusive circle of artists, with outstanding talent and ·lent artesania.Tots ells estan representant d’una manera meravellosa les idees del Premi de les Arts, & Crafts Design Award and we are very proud to organize such a high quality event

Respectfully , the entire A & CDA Team”

 

more information in that link

nominee A&CDA Team 2017

Esperit:

Tres àmfores, per alliberar separadament, però al mateix temps, les tres parts de la piràmide olfactiva: les notes de sortida, les notes de cor i les notes de fons. Creant un perfum Carpe Diem, diferent cada vegada.

Spirit:

Three amphorae, to release separate but at the same time, the three parts of the olfactory pyramid: the top notes, the heart notes and the base notes. Creating a Carpe Diem Perfume, different every time.

Espíritu:

Tres ánforas, para liberar por separado, pero al mismo tiempo, las tres partes de la pirámide olfativa: las notas altas, las notas de corazón y las notas de base.

Creando un Perfume Carpe Diem, diferente cada vez.

Esperit:

La inspiració parteix de l’escultura de J. Llimona (groups·lega de Gaudí) “Desconsol (Dolor)” (1903/1907),

estenent el seu misteri fins als nostres dies, deixant de banda el Modernisme en una lliure interpretació d’elements naturals fragants,

equilibrat en una creació complexa.

Spirit:

Inspiration depart from the J. Llimona (colleague of Gaudí) sculpture “Desconsol (Grief)” (1903/1907) ,

extending its mystery to nowadays, stopping into Modernism in a free interpretation of fragrant natural elements,

balanced in a complex creation.

Espíritu:

La inspiración parte de la escultura de J. Llimona (colega de Gaudí) “Desconsol ” (1903/1907),extendiendo su

misterio a la actualidad, deteniéndose en el Modernismo en una interpretación libre de elementos naturales

fragantes,equilibrado en una creación compleja.

Esperit
Aquestes peces de ceres naturals, amb plantes i espècies característiques que donen calor a les lectures d’hivern, es perfumen amb l’Aigua del Nadal, un perfum que recrea, aquestes vacances al meu país.

Spirit
These pieces of natural waxes, with plants and characteristic species that give warmth to the winter readings, are perfumed with the Christmas Water, a perfume that recreates, these holidays in
my country.

Espíritu
Estas piezas de ceras naturales, con plantas y especies características que dan calidez a las lecturas invernales, se perfuman con el Agua de Navidad, un perfume que recrea, estas fiestas en mi país.

 

 

 

 

 

 

 

 

Portfolio El Jardí Secret a Arts & Crafts Design Award