Diplomas Master Craftsman

posted in: Uncategorized | 0

Collection of artisan perfumer diploma Teacher, el primer atorgat a un perfumista al nostre país a Palau de la Generalitat de Catalunya.

El reconeixement de la labor realitzada suposa una empenta per recuperar aquest ofici ancestral del anonimat i del soterrament al que ha estat sotmès en benefici de disciplines alienes a la seva natura.

El diploma craftsmen és un mèrit que atorga el CCAM (Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya) a una persona artesana que ha destacat de manera excepcional en l’exercici de la seua professió, amb una trajectòria professional acreditada reconeixent tant el mestratge del seu ofici com la divulgació i la formació efectuada.

A partir del 2006 a més del Diploma, la Mestra artesana rep la insígnia guanyadora de les obres que estudiants de joieria presenten per la ocasió. La que tinc l’honor de portar, és de l’estudiant Mariana Bilbao, alumna de l’escola del JORGC, titulada i descrita: “El coneixement tàcit. Per representar aquest coneixement, s’ha triat l’espart com a matèria primera per simbolitzar l’ànima de l’artesà i la plata de llei per representar la tècnica”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.