2020 in visual smells – Week 24

The smell of this creation, will be able to be smelled , when the exposure of odors confined by the situation caused by Covid-19, be ready.

Només els elements del temps han estat impertinents picant portes i finestres sense estar convidats. Els materials forjats pels artesans no van saber mai que les obres, anònimes massa sovint, omplirien la memòria de petits comunicadors escampats arreu del món.

again 2020 in visual smells